மலையுடன் பேசும் பொறுமை நமக்குண்டோ?


ஸ்விஸ் முழுவதும் மலைதான். மலையை ரசிக்க பழகிக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு பொழுது போல் ஒரு பொழுது இருப்பதில்லை. மலையும், மேகமும் செய்யும் விளையாட்டு குழந்தைகளின் விளையாட்டிற்குக் கொஞ்சமும் சளைத்ததல்ல!
Photo by N.Kannan

1 comments:

  விடியலின் கீதம்.

6:54 am

adaa unkal rasanai enaai asathukerathu.

nalayiny thamaraichselvan