நல்வரவு


இப்போது இந்தியாவில்தான் தமிழைக் காணவில்லை. ஹாங்காங்கில் இப்படியொரு வரவேற்பு இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை!
Photo by N.Kannan

0 comments: