டாட் காம் பவர்


இணையம் சென்ற நூற்றாண்டின் புரட்சி. எல்லா கணக்குகளையும் புரட்டிப் போட்டுவிட்டது (இப்படி உங்களுக்கு படம் காட்டிக்கொண்டிருப்பதிலிருந்து!) யார் எதிர்பார்த்தது? விமானத்தின் பெயரில் டாட் காம் இருக்குமென்று. அயர்லாந்தின் சுதந்திர தினத்தன்று வருபவரெல்லாம் இலவசமாகப் பறந்தனர்! இணையம் உலகை மலிவாக்கிவிட்டது உண்மை!
Photo by N.Kannan

0 comments: