சாயம் கொண்ட பூமி


இப்படிக்கூட நீலம் கொள்ளுமோ பூமி?
Photo by N.Kannan

1 comments:

  Dharumi

1:40 am

சாயம் கொண்ட வானம்..?

அடப் பாவி கண்ணா,
இப்படி நம்மள கூப்பிடற பாவி யாருன்னு தெரியணுமா? வா இங்கே