பாறைக்குள் நீரூற்று

1 comments:

  Innamburan

8:56 am

நீரூற்றும். புத்தர் பொழிவார், அருள்.