நோய்

1 comments:

  Innamburan

9:31 am

'... காற்றோடு சருகும் சேர்ந்து
நீடிசை காட்டா நிற்கும்..'என்றார் பாவேந்தர். தலைவன் வரக்காணவில்லை. பசலை பூசியபடி சோர்ந்து கிடந்தாள், தலைவி.