சின்னத்திரைக்குள் வாழ்வு

1 comments:

  Innamburan

8:51 am

தொலை நோக்கு, தொலைக்காட்சியில், என்றான் ஒருவன். இது தொல்லைக்காட்சி என்று அலுத்துக்கொண்டான், ஒருவன். இருவரும் நானே!