பஞ்சுப் பட்டாடை!

1 comments:

  Innamburan

9:08 am

டிஸைனர் புடவைக்கு உரிமை கொடுங்கள். பறந்து போகும்.

"... சுடர்வான்கீழ்ப் பச்சிலை வான்
ஏற்பட்ட தென்றால், வீழ்தோ
எழுந்தங்கக் கதிர்கள் என்பேன்.
..."
பாவேந்தர்