சூப்பர் நோவா

1 comments:

  Innamburan

9:25 am

"... அந்தச்
சோலையிலே, மலர்களிலே, தளிர்கள் தம்மில்,
தொட்ட இடம் எலாம் கண்ணில் தட்டுப்பட்டாள்!...

-பாவேந்தர்
இன்னம்பூரான்