குணதிசைக் கதிரவன்

1 comments:

  Innamburan

9:24 am

'ஆனை வரும் பின்னே, மணியோசை வரும் முன்னே!' என்பதற்கு பதிலாக,

'கதிரவனை பாரீரோ! அவன் வருமுன்னே ஏறிவரும் கதிரை காணீரோ'
எனலாம்.