தோற்றப்பிழை


நீர்த்துளி போல் தோற்றமளிக்கும் நோய்க்கட்டிகள்!

1 comments:

  Innamburan

12:23 pm

தாவர இயலிலே, ஏன்? உயிரின வாழ்வியலிலே, பிழையாத்மா உண்டு என்பதும் யாக்கையைச் சார்ந்ததே.