முழுநிலவிற்கு முன்

1 comments:

  Innamburan

5:22 pm

நிலா! நிலாவே! வா! வா!
நில்லாமல் ஓடி வா.