விரையும் ஒளியென விமானம்


இரவுப்படப்பிடிப்பில் நகரும் பொருட்கள் சுவாரசியமான சுவடுகளை விட்டுச் செல்லும். இப்படமெடுக்கும் போது ஒரு விமானம் கேமிராவை நோக்கி வந்து கொண்டு இருந்தது.அது விட்டுச் சென்ற ஒளிச்சுவடு காணீர்!

0 comments: